Terrasse med nedsænket jacuzzi

Skjult spa i storslået ådal

Svævende terrasse giver gemmested til jacuzzi-stunder under stjernerne. Og foran den hemmelige spa-zone, er havens store terrasse, der samler husets niveauer.

Haven ligger klods op ad et offentligt areal, men er alligevel ét stort privat uderum. Her kan ejerne flyde og nyde udsigten året rundt uden nysgerrige blikke udefra. Den fine balance er bl.a. skabt ved at lege med beplantning, jordvolde, niveauspring og terrasser i forskudte vinkler.

Graesklaedt jordvold danner lae

Jordvolde giver (privat)liv

Grunden er omgivet af offentlige arealer på to sider. Ejerne ville på den ene side gerne bevare den skønne udsigt, på den anden også skærme af for indkig. Ønsket er opfyldt med en græsklædt jordvold, hvor en benved-hæk slynger sig i en bue foran terrassen med morgensol. I bedet foran terrassen giver en beskåret kristtjørn et organisk modspil til det minimalistiske udtryk.

Stuen er flyttet ud på terrassen

Inde og ude smelter sammen

Huset på den skrånende ejendom favner over flere niveauspring. Tidligere fungerede haven ikke for ejerne, men nu er husets filosofi forlænget ud i haven – ikke mindst ved at beholde niveauet fra husets entré på den store terrasse bag villaen. Nu smelter inde- og ude sammen, og terrassen er blevet en genvej mellem husets to fløje, som ejerne gerne tager i bare tæer.

Indbygget spa i traeterrassen

Stålkonstruktion skjuler spa-zonen

Jacuzzien er lagt ned i en terrasse, der svæver på enkel stålkonstruktion. Terrassen befinder sig tre trin under den store terrasse bag huset, og den svævende effekt gør, at man ikke kan se ind på spa-zonen nedefra. Den nedre terrasse er også lagt i en dynamisk vinkel ift. den øvre, og det er med til at få det optimale ud af udsigten samt at underbygge rumfornemmelsen.

Udendoers jacuzzi med udsigt over aadal

Fuld skrue for sanserne

Solen spiller i vandstrålerne, der fylder karret op. Sommervinden skubber til trækronerne, og bladenes raslen lyder som klapsalver. En musvåge kredser rundt. Dybt nede i ådalen klukker bækken … Sådan kan det opleves at stige ombord i jacuzzien, som ejerne også nyder, når stjernerne blinker, når bladene blæser af træerne, når sneen daler, og når foråret forsigtigt banker på.

“Med sine mange små rum, fine kroge og jacuzzi-terrassen er haven blevet en menneskelig ladestation. Det er lykkes at få ude og inde til at smelte sammen, og naturen er en helt fantastisk kontrast til havens stramme linjer. Ejerne bruger jazuzzien næsten dagligt – også om vinteren.” - Tor Haddeland
En aa af soesten i terrassen

Designkunst i mødet mellem træ, sten og natur

Soesten smelter sammen med traeterrassen

Vandfald fosser ud over rammen

En å af søsten flyder i en L-formet rende hen over terrassen af sortolierede træplanker. L’et præget af sten med en blød overflade leder tankerne hen på vand. Og åen flyder faktisk ud over havens dominerende træramme og videre i et nyt åleje nedenfor i fliserne under terrassens sortolierede planker. Det usynlige vandfald er et designmæssigt trick med flere effekter. For det første vil din hjerne gerne tænke i logiske sammenhænge, og det er derfor let at forestille sig, at søstenene rent faktisk tipper ud over kanten som et fossende vandfald. For det andet deler renden af sten terrassens store træflade op og skaber mindre rum. Tor Haddeland forklarer, at han gerne ville illustrere den å, som løber i bunden af ådalen neden for ejendommen – og på den måde skabe sammenhæng mellem naturen og den stringente havearkitektur. Samtidig har detaljen ”en snert af arkitektonisk humor”, som han udtrykker det. I øvrigt tjener åen også til at binde flise- og træterrassen sammen og knytte en rød tråd mellem de to materialevalg.

Se andre eksempler på, hvordan vi bruger søsten

Terrasse i flere niveauer tegnet af havearkitekt Tor Haddeland

Vinkel skaber visuel dynamik

Her ser du åen af søsten i sit fulde forløb fra den ene fløj af villaen til den anden. Søstenene går også igen i gasbålet Olymp Fireplace i forgrunden. Ejerne kan med et tryk på en knap lade flammer blusse op gennem de runde sten. Da brandmyndighederne ikke tillader, at man placerer et brandbart materiale (træ) lige op ad gasbålets stålramme, så har DesignHaver valgt at dække friarealet med en lav sædum-bevoksning, som giver et livligt farvespil. Det livlige, visuelt sprælske er også i spil i den måde, terrassen er vinklet på i forhold til villaen. Terrassen har sine egne linjer, og de udfordrer villaens. Virkemidlet bringer ikke kun dynamik ind i sceneriet. Det giver blandt andet også mulighed for at lave en af de hyggekroge til højre for terrassen, som ejerne havde ønsket sig. Hyggeområdet er yderligere markeret med en flise med en mørkere nuance end resten af fliseterrassen. Det levende træ i bedet til venstre, som den L-formede søstensrende slår sit knæk omkring, er en azalia. Bladenes rødlige farvenuancer matcher sædum-bevoksningen omkring gasbålet.

Se en anden case, hvor terrassen er vinklet ift. huset.

Graesklaedt jordvold med sydboeg

Et hegn du kan se igennem

Skrænten ved siden af de to forskudte terrasser rummer et andet eksempel på den svære balance mellem at bevare en udsigt og minimere muligheden for nysgerrige blikke ind i den private have. Det er en opgave, som DesignHaver er stødt på i utallige variationer i de tusindvis af haver, vi igennem mere end 15 år har været inde over. Udfordringen i dette tilfælde var at etablere en beplantning på jordvolden, som grænser op til arealet med offentlig adgang, som på den ene side afskærmer, på den anden ikke dækker for udsynet. DesignHaver valgte at plante seks sydbøge. Deres blade bliver maksimalt 1 centimeter brede, og derfor har træerne – selv midt på højsommeren – en næsten transparent krone. De seks træer er her støttet af en opbinding, der kan fjernes efter 1-2 vækstsæsoner. Træerne med beskedne blade er også valgt, fordi de har en ret asymmetrisk form. Den slags skulpturelle naturpræg skaber et fint bindeled mellem den vilde skov i baggrunden og glæden for de stringente linjer, der dominerer den minimalistiske terrasse. 

Produkter brugt i denne have

Relaterede projekter

Få tegnet en målfast og unik haveplan for kun 25.550,-

Se et par af vores prestigehaver i BO BEDRE

Så langt kan du komme sammen med os

Dyk ned i reportagerne
bo-bedre-magasin_2022.jpg
Menu